Практична підготовка

Практична підготовка студентів ОНТУ є обов’язковим компонентом освітньої програми і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Практична підготовка здійснюється шляхом проходження особами, які навчаються у ОНТУ, практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними договорами або у структурних підрозділах ОНТУ, що забезпечують якісну практичну підготовку.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в ОНТУ знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Проходження практики студентом здійснюється відповідно до законодавства України.

Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства України.

Організація і проведення практик як складової частини практичної підготовки студентів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в ОНТУ, Положенням про організацію і проведення практичної підготовки студентів ОНТУ, Положенням про організацію і проведення міжнародної практики студентів ОНТУ.

Базовими підприємствами для проходження практик студентами є: ПАТ «ЄННІ ФУДЗ», ПАТ «Одесавинпром», КП Болградської міськради «Горводоканал», ПАТ «Укрекопроект», ТОВ «Інспекторат Україна», ТОВ «Європейський сертифікаційний центр», СВК «Прогрес», ТОВ «Топаз», Філія ПАТ «ДПЗКУ «Одеський комбінат хлібопродуктів»», ДП «Артемсіль», ТОВ «Інтертранслоджістік», ТОВ «Гарант Агро 4», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», ДП «Маневицьке лісове господарство», ТОВ «Кріон Інжиніринг», ТОВ «АВА», ПП Фірма «ГАРМАШ».

Партнерство з підприємствами:

•Практична підготовка студентів;

• Науково-практичні семінари з працівниками технологічних служб;

• Учбово-науково-виробничі комплекси;

• Стажування та підвищення кваліфікації;

• Лекції провідних фахівців галузі для студентів і викладачів кафедри.

Види практик

спеціальність 101 Екологія, СВО бакалавр

Загально-екологічна практика : силабус, методичні вказівки
Ландшафтно-екологічна практика : силабус, методичні вказівки
Виробнича практика : силабус, методичні вказівки
Переддипломна практика : силабус, методичні вказівки

спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища, СВО бакалавр

Ознайомча практика : силабус, методичні вказівки
Виробнича практика : силабус, методичні вказівки
Переддипломна практика : силабус, методичні вказівки

спеціальність 101 Екологія, СВО магістр

Науково-дослідна практика : силабус, методичні вказівки

спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища, СВО магістр

Науково-дослідна практика : силабус, методичні вказівки