Кондратенко І.П.


Кондратенко Ірина Петрівна

kondranen4co@gmail.com

Посада: старший викладач кафедри екології, води та природоохоронних технологій ОНТУ

Освіта:

У 1982 році закінчила хімічний факультет ОНУ ім. І.І. Мечникова за фахом «Хімік. Викладач хімії. Фізична хімія”. З 2011 року викладає в ОНАХТ.

У 1996 році отримала н / вищe освіту  в Слов’янському авіаційному інституті за спеціальністю «Економіст».

З 2011 р. працює в ОНАХТ на кафедрі безпеки життєдіяльності, з 2012 р – на кафедрі екології харчових продуктів та виробництв.

Викладає наступні дисципліни:

– Основи екології;

– Моніторинг навколишнього середовища;

– Сучасні проблеми охорони навколишнього середовища;

– Заповідна справа.

Напрямки наукової роботи:

– Розробка системи безпеки продукції хлібопекарського виробництва;

– Флотаційне очищення стічних вод.

Опубліковано 15 наукових статей.