ОПП бакалавр

Освітньо-професійна програма «Екологія» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄKTC, необхідний для здобуття освітнього рівня бакалавр, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.

Розроблено робочою групою факультету Нафти, газу та екології навчально-наукового інституту Холоду, кріотехнологій та екоенергетики імені В.С. Мартиновського у складі:

 1. Керівник робочої групи (гарант освітньої програми): Гаркович Олексій Леонтійович, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології та природоохоронних технологій.
 2. Член робочої групи: Крусір Галина Всеволодівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій.
 3. Член робочої групи: Шпирко Тетяна Василівна, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету нафти, газу та екології.
 4. Член робочої групи: Лазеба Олександр Васильович, провідний фахівець департаменту агропродукції ТОВ «Інспекторат Україна» (за згодою).
 5. Зюзько Вікторія Вадимівна, IV курс, здобувачка освітньої програми «Екологія» (за згодою).
 6. Член робочої групи: Луферова Олена Михайлівна, I курс, здобувачка освітньої програми «Екологія» (за згодою).

ОПП_101_Екологія_2021_Бакалавр

Каталог вибіркових освітніх компонентів для ОП “Екологія”_21

ОПП_101_ЕКОЛОГІЯ_бакалавр_2022

Каталог вибіркових освітніх компонентів для ОП “Екологія”_22

ОПП_101_ЕКОЛОГІЯ_бакалавр_2023

Освітньо-професійна програма «Технології захисту навколишнього середовища» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів CKTC, необхідний для здобуття освітнього рівня бакалавр, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.

Розроблено робочою групою факультету Нафти, газу та екології навчально-наукового інституту Холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського у складі:

 1. Керівник робочої групи (гарант освітньої програми): Шевченко Роман
  Іванович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Екології та
  природоохоронних технологій.
 2. Член робочої групи: Мадані Марія Михайлівна, кандидат технічних наук,
  доцент, доцент кафедри Екології та природоохоронних технологій.
 3. Член робочої групи: Бондар Сергій Миколайович, кандидат технічних
  наук, доцент, доцент кафедри Екології та природоохоронних технологій.

ОПП_183_ТЗНС_2022_Бакалавр

ОПП_183_ТЗНС_2023_Бакалавр