Попова О.О.

popova.olha26@gmail.com

Посада: викладач-стажист кафедри екології, води та природоохоронних технологій ОНТУ

Освіта:

У 2020 році закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» освітня програма другого магістерського рівня: Технології захисту навколишнього середовища. 

З 2022 р. працює на кафедрі екології харчових продуктів та виробництв.

Викладає наступні дисципліни:

Поводження з муніципальними відходами
Сучасні заходи захисту навколишнього середовища з КП
Основи грунтознавства та ландшафтознавства
Екологічне нормування та безпека
Геоморфологія та ремедіація грунтів
Екологічна хімія
Хімія природокористування
Поводження з відходами
Технології і системи захисту атмосфери і літосфери
Технології і системи захисту гідросфери
Екологічний аудит
Екологічний менеджмент і аудит