Силабуси і РП освітніх компонентів з інших ОП, що забезпечує кафедра ЕВтаПТ

2023 – 2024 навчальний рік

СВО бакалавр

Освітньо-професійна програма «Енергетичний інжиніринг та енергоаудит»

Код та найменування спеціальності 144 «Теплоенергетика»

Силабус Водопідготовка в теплоенергетиці

Освітньо-професійна програма «Технології зберігання і переробки зерна»

Код та найменування спеціальності 181 «Харчові технології»

Силабус Технології харчових виробництв (технології води та водопідготовки харчових виробництв)

Освітньо-професійна програма «Технології молока, жирів і
продуктів для індустрії краси»

Код та найменування спеціальності 181 «Харчові технології»

Силабус Технології харчових виробництв (технології води та водопідготовки харчових виробництв)

Силабус Фізична та колоїдна хімія

Освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека
харчової продукції»

Код та найменування спеціальності 181 «Харчові технології»

Силабус Технології харчових виробництв (технології води та водопідготовки харчових виробництв)

Силабус Фізична та колоїдна хімія

Освітньо-професійна програма «Технології ресторанного бізнесу та
здорового харчування»

Код та найменування спеціальності 181 «Харчові технології»

Силабус Технології харчових виробництв (технології води та водопідготовки харчових виробництв)

Силабус Фізична та колоїдна хімія

Освітньо-професійна програма «Технології м’ясних і рибних продуктів»

Код та найменування спеціальності 181 «Харчові технології»

Силабус Технології харчових виробництв (технології води та водопідготовки харчових виробництв)

Силабус Фізична та колоїдна хімія

Освітньо-професійна програма «Технології хліба, кондитерських, макарон-
них виробів та харчоконцентратів»

Код та найменування спеціальності 181 «Харчові технології»

Силабус Технології харчових виробництв (технології води та водопідготовки харчових виробництв)

Силабус Фізична та колоїдна хімія

Освітньо-професійна програма «Технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства»

Код та найменування спеціальності 181 «Харчові технології»

Силабус Технології харчових виробництв (технології води та водопідготовки харчових виробництв)

Силабус Фізична та колоїдна хімія

Освітньо-професійна програма «Біотехнології та біоінженерія»

Код та найменування спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Силабус Технології харчових виробництв (технології води та водопідготовки харчових виробництв)

Силабус Основи технологій оброблення води для біотехнологічних виробництв

Силабус Фізична та колоїдна хімія

СВО доктор філософії

Освітньо-наукова програма «Харчові технології» підготовки докторів філософії з харчових технологій

Код та найменування спеціальності: 181 «Харчові технології»

Силабус Хімія води і методи контролю її якості

Силабус Технології фасованих вод і напоїв

2021 – 2022 навчальний рік

Освітньо-професійна програма: Готельно-ресторанна справа
Код та найменування спеціальності: 241 Готельно-ресторанна справа

Освітньо-професійна програма: Біотехнологія та біоінженерія
Код та найменування спеціальності: 162 Біотехнології та біоінженерія

Силабус Екологічні проблеми в біотехнологічних виробництвах

РП Екологічні проблеми в біотехнологічних виробництвах

Освітньо-професійна програма: Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням
Код та найменування спеціальності: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Силабус Екологія за професійним спрямуванням

РП Екологія за професійним спрямуванням

Освітньо-професійна програма: Штучний інтелект та автоматизація робототехнічних систем
Код та найменування спеціальності: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Силабус Основи екології

РП Основи екології

Освітньо-професійна програма «Технології зберігання і переробки зерна», «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», «Технології харчових продуктів, напоїв, мінеральних і питних вод, «Технології продуктів бродіння та виноробства», «Ресторанні технології здорового харчування», «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технології риби та морепродуктів», «Технології та управління молочним бізнесом», «Технології жирів та жирозамінників»

Код та найменування спеціальності 181 Харчові технології

Силабус Технології харчових виробництв: технологія води і водопідготовки харчових підприємств

РП Технології харчових виробництв: технологія води і водопідготовки харчових підприємств

Силабус Фізична та колоїдна хімія

РП Фізична та колоїдна хімія