Навчальна діяльність

Перелік освітніх компонентів, що забезпечує кафедра ЕВтаПТ за освітньо-професійною програмою “Екологія” першого бакалаврського рівня вищої освіти, спеціальність 101 Екологія

Перелік освітніх компонентів, що забезпечує кафедра ЕВтаПТ за освітньо-професійною програмою “Технології захисту навколишнього середовища” першого бакалаврського рівня вищої освіти, спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища

Перелік освітніх компонентів, що забезпечує кафедра ЕВтаПТ за освітньо-професійною програмою “Екологічний контроль і аудит” другого магістерського рівня вищої освіти, спеціальність 101 Екологія

Перелік освітніх компонентів, що забезпечує кафедра ЕВтаПТ за освітньо-професійною програмою “Технології захисту навколишнього середовища” другого магістерського рівня вищої освіти, спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища