Гаркович О. Л.

ПРОФАЙЛ ВИКЛАДАЧА

Гаркович Олексій Леонтійович

garkovith@outlook.com

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук (03.00.13 – фізіологія людини та тварин) (2000)
Вчене звання: доцент кафедри хімії (2003)

Посада: завідувач кафедри екології, води та природоохоронних технологій ОНТУ.

Освіта:
У 1996 році закінчив природничий факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В. Короленка за фахом «Хімія і біологія”. У 2022 році закінчив Одеський національний технологічний університет, факультет нафти, газу та екології, спеціальність 101 «Екологія» освітня програма другого магістерського рівня: Екологічний контроль і аудит.  Закінчив аспірантуру при центральній науково-дослідній лабораторії Української медичної стоматологічної академії (2000). У 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою «Фізіологічна активність пептидного комплексу печінки». У 2003 було присвоєне вчене звання доцента кафедри хімії.

Викладає наступні дисципліни:
Екологічна хімія;
Хімія природокористування;
Геоморфологія та ремедіація ґрунтів;
Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства;
Поводження з муніципальними відходами;
Екологічне нормування та безпека.

Напрямки наукової роботи:
Біологічний контроль стану навколишнього середовища;
Вплив ксенобіотиків, різного генезису, на функціональний стан організмів.

Є автором понад 100 наукових і методичних праць, що опубліковані як на території України так і за кордоном.