Силабуси 183 ТЗНС 2023 бакалаври

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ОК09_S_Екологічна хімія.Ч.2_183_23

ОК12_S_Методи та інструментальні засоби аналізу довкілля_183_22

ОК11_S_Загальна екологія та неоекологія_183_23

OK14_S_Техноекологія_183_22

ОК15_S_Геоінформаційні технології захисту довкілля_183_22

OK18_S_Теоретичні основи захисту навколишнього середовища_183_23

ОК20_S_Екологічне нормування та безпека_183_21

ОК20_S_Техніка та технології очистки газових викидів_183_21

ОК21_S_Поводження з відходами виробництва та споживання_183_21

ОК22_S_Ресурсоефективне та більш чисте виробництво_183_21

OK25_S_Урбоекологія_183_20

ОК26_S_Природоохоронне проектування_183_20

ОК26_S_Природоохоронне проектування з основами САПР_183_21

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ВК_S_Екологічна ефективність_183_20

ВК_S_Екологія моря_183_21

ВК_S_Соціальна екологія_183_22

ВК_S_Соціологія та ефективна комунікація_183_23

BK_S_Ландшафтно-територіальні структури та технології їх захисту_183_22

ВК_S_Метеорологія і кліматологія_183_22

ВК_S_Морфологія та ремедіація грунтів_183_22

ВК_S_Екологія міжвидових взаємодій_183_22

ВК_S_Урбоекологія та рекреаційна екологія_183_22

ВК_S_Біотехнології захисту довкілля_183_2019

ВК_S_Екологія харчових виробництв_183_23

ВК_S_КР Екологія харчових виробництв_183_23