ОПП магістр

Освітньо-професійна програма «Екологічний контроль і аудит» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітнього рівня магістр, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.
Розроблено робочою групою у складі:

  1. Керівник робочої групи (гарант освітньої програми): Кузнєцова Ірина Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Екології та природоохоронних технологій.
  2. Член робочої групи: Крусір Галина Всеволодівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри Екології та природоохоронних технологій.
  3. Член робочої групи: Гаркович Олексій Леонтійович, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри Екології та природоохоронних технологій.

ОПП_101_Екологічний контроль і аудит_2022_Магістр

ОПП_101_Екологічний контроль і аудит_2023_Магістр

Освітньо-професійна програма «Технології захисту навколишнього середовища» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття осітнього рівня магістр, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.
Розроблено робочою групою у складі:

  1. Керівник робочої групи (гарант освітньої програми): Бондар Сергій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Екології та природоохоронних технологій.
  2. Член робочої групи: Шевченко Роман Іванович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Екології та природоохоронних технологій.
  3. Член робочої групи: Мадані Марія Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Екології та природоохоронних технологій.

ОПП 183_Маг_каталог вибіркових ОК_2021

ОПП_183_Технології захисту НС_2022_Магістр

ОПП_183_Технології захисту НС_2023_Магістр