Коваленко О.О.

ПРОФАЙЛ ВИКЛАДАЧА

Коваленко Олена Олександрівна

e_kov@ukr.net

Посада: професор кафедри екології, води та природоохоронних технологій

Освіта:

у 1994 році закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова та отримала кваліфікацію «інженера-технолога» зі спеціальності
«Технологія консервування». Диплом з відзнакою КГ № 902180 від 20.06.1994.

Наукові ступені:

кандидат технічних наук зі спеціальності«Технологія консервованих продуктів», ДК № 000198 від 26.03.1998;

доктор технічних наук зі спеціальності «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв», ДД № 006631 від 21.05.2008.

Вчені звання:
старший науковий співробітник зі спеціальності «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв», АС № 006793 від 28.04.2009;
професор кафедри біоінженерії і води, АП № 001394 від 16.12.19.

Наукові інтереси: технології і обладнання для покращення якості води на харчових підприємствах; технології і обладнання для опріснення води; технології отримання і кондиціювання води із нетрадиційних джерел; матеріали із рослинної біомаси для очищення природних і стічних вод.
Є автором більше 270 наукових і науково-методичних праць, 2 патентів на винахід і 13 патентів на корисну модель, 2 монографій (1 – колективна). Індекси цитування наукових праць: h-index: 4; i10-index: 2.

Читає такі курси:

ТХВ (Технологія води і водопідготовки харчових виробництв)

Методика викладання у вищій школі та педагогічна майстерність

Хімія води і методик контролю її якості

Водопідготовка в теплоенергетиці

Основи технологій оброблення води для біотехнологічних виробництв

Технології фасованих вод і напоїв