Крусір Г.В.

ПРОФАЙЛ ВИКЛАДАЧА

Крусір Галина Всеволодівна

krussir.65@gmail.com

Вчений ступінь: доктор технічних наук (2010)

Вчене звання:  професор (2013)

Посада:  професор кафедри екології, води та природоохоронних технологій ОНТУ

Освіта:

У 1987 році закінчила хімічний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова за фахом “Хімія.  Органічна хімія”. Закінчила аспірантуру Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова (1993) і докторантуру Одеської національної академії харчових технологій (2008).  У 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Харчові волокна як матриці для іммобілізації ферментів» за спеціальністю 23.00.03 – біотехнологія в Одеському технологічному інституті харчової промисловості ім. М.В.  Ломоносова.

У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему «Наукові основи одержання біологічно активних добавок – коректорів процесів травлення»  за спеціальністю 23.00.20 – біотехнологія в Одеській національній академії харчових технологій.

Пройшла стажування і отримала диплом про другу вищу освіту факультету навколишнього середовища технологічного інституту м. Базель (Швейцарія).

З 1994 р працює в ОНАХТ на кафедрі органічної хімії,  з 2010 р – на кафедрі екології харчових продуктів та виробництв (сьогоднішня назва кафедра екології та природоохоронних технологій).

Читає такі курси:

  • Основи екологічного менеджменту;
  • Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю;
  • Екологічний менеджмент і аудит;
  • Системи екологічного менеджменту.Напрямки наукової роботи:- Екологічний менеджмент підприємств харчової промисловості;
    – Біотехнологія. Опубліковано понад 300 наукових і науково-методичних робіт.  Має 12 патентів.