Підготовка кадрів вищої кваліфікації

З 2016 року кафедра проводить підготовку докторів філософії за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (Чіжевська Іра, Скляр Вікторія, Панченко Татьяна, Бучка Андрій), продовжують роботу над кандидатськими дисертаціями асп. Чернишова О.О. та Кондратенко І.П.за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека, керівник – д.т.н., проф. Крусір Г.В.)