Сагдеева О.А.

ПРОФАЙЛ ВИКЛАДАЧА


Сагдєєва Ольга Анісівна
sagolanis@ukr.net
Вчений ступінь: кандидат технічних наук (з 2019 р.)

Посада:  
доцент кафедри екології, води та природоохоронних технологій ОНТУ
Освіта
У 2007 р.  закінчила з відзнакою Одеський державний екологічний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Тема наукової дипломної роботи – «Розробка методики визначення рівнів ризику на екологічно напружених й потенційно небезпечних прибережних об’єктах та підприємствах Північно-Західного Причорномор’я».
У 2010 р.  закінчила аспірантуру Одеського державного екологічного університету, в 2018 році після завершення роботи в Одеській національній академії харчових технологій під керівництвом доктора технічних наук, професора Крусір Г.В. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Удосконалення технології компостування харчової складової твердих побутових відходів» за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
Досвід роботи:
З 2007 року по наступний час працює в Коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій викладачем екологічних дисциплін вищої категорії, головою циклової комісії «Екологія», з 2018 року – заступником директора з навчально-виробничої та профорієнтаційної роботи, з 2019 – старшим викладачем кафедри екології та природоохоронних технологій ОНАХТ .

Викладає наступні дисципліни:
– Екологічні біотехнології
Опубліковано понад 50 друкованих праць, 2 патенти.
 
Наукові інтереси
·        біотехнологічні методи переробки вторинної сировини харчової промисловості в біологічно активні добавки
·        створення екологічно чистих матеріалів та технологій для забезпечення прийнятного рівня екологічної безпеки
·        аеробні та анаеробні процеси бродіння відходів
·        очищення стічних вод харчових виробництв методом анаеробного травлення,
·        аеробне компостування харчової складової побутових відходів
·        екологічний моніторинг та оцінка екологічної безпеки
·        оцінка екологічних ризиків
·        управління навколишнім середовищем в галузі збереження ресурсів та сталого розвитку