Силабуси 101 Екологія 2023 бакалаври

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ОК09_S_Екологічна хімія.Ч.2_101_23

ОК12_S_Методи та інструментальні засоби аналізу довкілля_101_22

ОК11_S_Загальна екологія та неоекологія_101_22

ОК11_S_Загальна екологія та неоекологія_101_23

ОК13_S_Геоінформаційні технології захисту довкілля_101_22

ОК14_S_Морфологія та ремедіація грунтів_101_22

ОК16_S_Ландшафтно-територіальні структури та технології їх захисту_101_22

ОК16_S_Ландшафтна екологія та ландшафтно-біологічне біорізноманіття_101_21

ОК15_S_Техноекологія_101_22

ОК17_S_Екологічне нормування та безпека_101_21

ОК19_S_Поводження з відходами виробництва та споживання_101_21

ОК20_S_Урбоекологія та рекреаційна екологія_101_21

OK22_S_Урбоекологія_101_20

ОК23_S_Управління захистом навколишнього середовища_101_20

ОК34_S_Переддипломна практика_101_20

ОК35_S_Кваліфікаційна робота бакалавра виконання та захист_101_20

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ВК_S_Екологія моря_101_21

ВК_S_Ресурсоефективне та більш чисте виробництво_101_21

ВК_S_Соціальна екологія_101_22

ВК_S_Соціологія та ефективна комунікація_101_23

ВК_S_Екологічна ефективність_101_22

ВК_S_Біотехнології захисту довкілля_101_2020

ВК_S_Екологія харчових виробництв_101_23

ВК_S_КР Екологія харчових виробництв_101_23