Григор’єва Т.П.

ПРОФАЙЛ ВИКЛАДАЧА

Григор’єва Тетяна Петрівна

         nu7ik@i.ua

Посада: викладач-стажист кафедри екології, води та природоохоронних технологій.

Освіта:

У 2007 році закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація – спеціаліст з охорони навколишнього середовища.

2010 – 2012 рр. – навчалась в аспірантурі в Одеській національній академії харчових технологій. Науковий керівник – зав. кафедри технології питної води, д.т.н., с.н.с. Коваленко О.О.

У 2022 році пройшла підвищення кваліфікації в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова, кафедра Фізичної та колоїдної хімії  (25.10.2021 – 25.02.2022 рр.).

З 2007 року працювала на посаді асистента кафедри екології харчових продуктів і виробництв (сьогоднішня назва – кафедра екології, води та природоохоронних технологій).

З 2017 року працювала на посаді інженера І категорії кафедри біоінженерії і води, а з 2019 року – асистент тієї ж кафедри.

Сфера наукових інтересів:

Використання водних ресурсів на підприємствах харчової галузі, поводження з відходами харчових підприємств, ресурсозберігаючі технології, фізико-хімічні процеси в технологіях виробництв.

Дисципліни, що викладала:

– «Основи екології»,

– «Наукові основи очищення стічних вод»,

– «Основи наукових досліджень»,

– «Техноекологія», «Екологія міських систем»,

– «Фізична та колоїдна хімія»,

– «Технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв».

Додаткова діяльність:

  • Член громадської організації Всеукраїнське водне товариство «WaterNet» з 2019 р.
  • Відповідальна за організацію і проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вода в харчовій промисловості»
  • Відповідальна за організацію І та ІІ етапів Всеукраїнської олімпіади
  • Керівник студентами, які займають призові місця у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв»
  • Керівник постійно діючою групою студентського наукового гуртка «Акватехнолог», секція «Водопідготовка»
  • Організація та проведення майстер-класів профорієнтаційного характеру
  • Секретар кафедри біоінженерії і води.

Автор понад 30 публікацій, серед яких наукові статті, тези, методичні вказівки.