Кузнецова І.О.

ПРОФАЙЛ ВИКЛАДАЧА

Кузнецова Ірина Олександрівна

Вчена ступінь:  кандидат технічних наук (1996)

Вчене звання: доцент (2001)

Посада:  доцент кафедри екології, води та природоохоронних технологій ОНТУ

Освіта:

У 1975 році закінчіла Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова за спеціальністю “Біологія”. Тема наукової дипломої роботи- “ Вплив фосфору на життєдіяльність філофори ребристої”.

У 1996 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Захисні покриття на основі боридів перехідних металів” зі спеціальності “ Хімічний опір матеріалів та захист від корозії” в Одеській державної академії харчових технологій”.

Досвід роботи:

З травня 1976 р. по червень 1982 р.-ст.лаборант кафедри хімії Одеського Інженерно-будівельного інституту.
З травня 1986 р. по вересень 1988 р.- молодший науковий співробітник кафедри неорганічної та загальної хімії ОТІПП.
З вересня 1988 р. по вересень 1991 р.- завідувач лабораторією кафедри неорганічної та загальної хімії ОТІПП.
З листопада 1991 р. по вересень 2001 р.-асистент кафедри неорганічної та загальної хімії ОДАХТ.
З вересня 2001 р. по лютий 2008 р.- доцент кафедри неорганічної та загальної хімії ОНАХТ.
З лютого 2008 р. по вересень 2015 р.- доцент кафедри хімії та безпеки харчових продуктів ОНАХТ.
З вересня 2015 по вересень 2017 — доцент кафедри харчової хімії.
З вересня 2017 — доцент кафедри екології та
природоохоронних технологій.

Викладає наступні дисципліни:

Сталий менеджмент та ресурсоефективність
Екологія
Екологічні проблеми сучасності
Екологічний контроль
Екологічна хімія
Еколоічний менеджмент і аудит

Наукова робота:
Розробка композиційних електролітичних покриттів для захисту металевої тари від корозії.
Екологічна безпека харчових продуктів.

Публікації: більше 80 друкованих робіт