РП бакалавр 101 Екологія

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ВБ_Екологія моря_101

ОП 2021 (2021 рік набору)

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 08 Вступ до фаху
ОК 09 Хімія природокористування Частина 2
Хімія природокористування Частина 3
ОК 11 Загальна екологія та неоекологія
ОК 12 Науки про Землю
ОК 13 Геоморфологія та ремедіація грунтів
ОК 15 Екологія моря
ОК 16 Ландшафтна екологія та ландшафтно-біологічне біорізноманіття
ОК 17 Екологічне нормування та безпека
ОК 19 Поводження з відходами виробництва та споживання
ОК 20 Урбоекологія та рекреаційна екологія
ОК 22 Екомережі та заповідна справа
ОК 23 Управління екологічними проектами
ОК 24 Управління природоохоронною діяльністю та екологічна оцінка
ОК 25 Загально-екологічна практика
ОК 26 Ландшафтно-екологічна практика
ОК 27 Еколого-технологічна практика
ОК 28 Переддипломна практика
ОК 29 Кваліфікаційна робота бакалавра: виконання та захист

Вибіркові компоненти ОП

ВК Соціальна екологія
ВК Соціологія та ефективна комунікація
ВК Екологічний маркетинг
ВК Техноекологія
ВК Екологічні ризики та їх оцінка
ВК Екологічний облік та звітність
ВК Екологія харчових виробництв
ВК Основи наукових досліджень
ВК Ідентифікація і фальсифікація харчових продуктів
ВК Ресурсоефективне та більш чисте виробництво
ВК Економічна ефективність природоохоронних заходів
ВК Біотехнології захисту довкілля
ВК Основи метрології, стандартизації та сертифікації
ВК Основи екологічного менеджменту
ВК Природоохоронне проектування з основами САПР
ВК Курсова робота з дисципліни Загальна екологія та неоекологія
ВК Курсовий проект з дисципліни Техніка та технологія очищення стічних вод
ВК Курсова робота з дисципліни Екологія харчових виробництв
ВК Курсова робота з дисципліни Основи наукових досліджень
ВК Курсова робота з дисципліни Ресурсоефективне та більш чисте виробництво
ВК Курсовий проект з дисципліни Біотехнології захисту довкілля

ОП 2020 (2020 рік набору)

Обов’язкові компоненти ОП


ОК 07. Вступ до фаху
ОК 10. Загальна екологія та неоекологія
ОК 11. Курсова робота з дисципліни Загальна екологія та неоекологія
ОК 13. Науки про Землю. Частина 2
ОК 17. Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства
ОК 18. Ресурсоефективне та більш чисте виробництво
ОК 19. Курсова робота з дисципліни Ресурсоефективне та більш чисте виробництво
ОК 20. Техноекологія
ОК 23. Поводження з муніципальними відходами
ОК 24. Сучасні заходи захисту навколишнього середовища
ОК 25. Курсовий проект з дисципліни Сучасні заходи захисту навколишнього середовища
ОК 26. Екологічне нормування та безпека
ОК 28. Урбоекологія
ОК 29. Управління захистом навколишнього середовища
ОК 30. Екологічна ефективність
ОК 32. Ландшафтно-екологічна практика
ОК 33. Виробнича практика
ОК 34. Переддипломна практика
ОК 35. Кваліфікаційна робота бакалавра: виконання та захист

Вибіркові компоненти ОП

ВБ 1.04. Екологічна хімія Частина 2
Екологічна хімія Частина 3
ВБ 1.06 Екологія харчових виробництв
ВБ 1.07 Курсова робота з дисципліни Екологія харчових виробництв
ВБ 1.08. Екологія моря
ВБ 1.09. Поводження з відходами
ВБ 1.10. Біотехнології захисту довкілля
ВБ 1.11. Курсовий проект з дисципліни Біотехнології захисту довкілля
ВБ 2.04. Хімія природокористування Частина 2
Хімія природокористування Частина 3
ВБ 2.06 Основи наукових досліджень
ВБ 2.07 Курсова робота з дисципліни Основи наукових досліджень
ВБ 2.08. Основи відновлюваної енергетики
ВБ 2.09. Основи метрології, стандартизації та сертифікації
ВБ 2.10. Екологічна токсикологія
ВБ 2.11. Курсовий проект з дисципліни Екологічна токсикологія