РП бакалавр 183 ТЗНС

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ОК21_Техніка та технології очищення газових викидів_183

  • ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ОП 2020 (2020 рік набору)

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 07. Вступ до фаху
ОК 08. Екологічна хімія Ч. 1
Екологічна хімія Ч. 2
Екологічна хімія Ч. 3
ОК 13. Загальна екологія та неоекологія
ОК 14. Основи метрології, стандартизації та сертифікації
ОК 15. Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства
ОК 16. Теоретичні основи захисту навколишнього середовища
ОК 19. Техноекологія
ОК 21. Техніка та технології очищення газових викидів
ОК 22. Техніка та технології очищення стічних вод
ОК 23. Поводження з відходами
ОК 24. Міждисциплінарний курсовий проект з дисциплін Техніка та технологія очищення газових викидів, Техніка та технологія очищення стічних вод, Поводження з відходами
ОК 25. Урбоекологія
ОК 26. Природоохоронне проектування
ОК 27. Ознайомча практика
ОК 28. Виробнича практика
ОК 29. Переддипломна практика
ОК 30. Кваліфікаційна робота бакалавра: виконання та захист

Вибіркові компоненти ОП

ВБ 01а. Екологічні проблеми сучасності
ВБ 01б. Основи екологічної культури
ВБ 03б. Екологічний контроль Ч.1
Екологічний контроль Ч.2
ВБ 04б. Еколого-економічні основи сталого розвитку
ВБ 06б. Соціальна екологія
ВБ 07а. Ресурсоефективне та більш чисте виробництво
ВБ 07б. Управління матеріальними потоками
ВБ 08а. Курсова робота з дисципліни Ресурсоефективне та більш чисте виробництво
ВБ 08б. Курсова робота з дисципліни Управління матеріальними потоками
ВБ 09а. Екологія харчових виробництв
ВБ 09б. Основи наукових досліджень
ВБ 10а. Курсова робота з дисципліни Екологія харчових виробництв
ВБ 10б. Курсова робота з дисципліни Основи наукових досліджень
ВБ 11а. Екологічна ефективність
ВБ 11б. Екологічний аудит
ВБ 12а. Поводження з муніципальними відходами
ВБ 12б. Екологічний облік та звітність у харчовій промисловості
ВБ 13а. Екологічне нормування та безпека
ВБ 13б. Управління екологічними ризиками
ВБ 14а. Біотехнології захисту довкілля
ВБ 14б. Заповідна справа
ВБ 15а. Курсовий проект з дисципліни Біотехнології захисту довкілля
ВБ 15б. Курсовий проект з дисципліни Заповідна справа
ВБ 16а. Управління захистом навколишнього середовища
ВБ 16б. Ідентифікація та фальсифікація харчових продуктів